Project Description

Balaxanı Sənayə  Parkı ərazisində işlədilmiş təkərlərin təkrar emalı sexi.

Layihə məlumatları

TARİX: 2019-2020